Om GRØN KREDS

GRØN KREDS er et koncept, hvor I som kreds kan arbejde med de 17 Verdensmål. Som GRØN KREDS får I adgang til aktiviteter og inspirationsmateriale, som kan hjælpe jer til på forskellige vis at få bæredygtighed på dagsordenen i kredsen. I vælger selv, hvordan I ønsker at arbejde med aktiviteterne, og hvor mange aktiviteter I vil gennemføre.
Det skal give mening for lige netop jeres kreds.

Aktiviteterne er delt op i følgende tre grene:

I den Legende kredsarbejder man med verdensmålene i børnehøjde. Der er fokus på at lave aktiverer sammen med børnene på de ugentlige møder i kredsen, og give dem en indsigt i GLOBUS og De 17 Verdensmål.

I kredsen i lokalmiljøet arbejder man med lokalmiljøet om at sætte fokus på Verdensmålene. Det kan være alt fra at samarbejde med kommunen, kirken, det lokale supermarkedet, byens skole eller noget helt tredje.

I kredsens levevej arbejder man med verdensmål og bæredygtighed blandt lederne og i kredsens store rammer. Det kan fx være, at man i lederflokken sætter nogle ambitioner for, hvordan man kan tænke sommerlejren mere bæredygtig

Meningen er ikke, at I kun skal lave aktiviteter fra én af grenene, men at I kan vælge i mellem de aktiviteter, I synes lyder spændende. Det kunne f.eks. være at man gerne vil lave en aktivitet sammen med børnene på et ugentlig møde, som hører under ‘den legende kreds’, men man også har et ønske om at nedfælde kredsen ambitioner på næste ledermøde, som hører under ‘kredsens levevej’.

På hjemmesiden her kan du på kortet se de forskellige grønne kredse, der er rundt i landet, og hvilke aktiviteter de har lavet. Du kan også få et overblik over de forskellige aktiviteter, og hvilken gren de hører under.

Hvad er GLOBUS?

GLOBUS er FDFs internationale projekt i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. Projektet løber fra 2019 til 2022. GLOBUS tager udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål, som blev vedtaget i 2015 og skal være nået i 2030.

Det vil FDF bidrage til og gøre vores for at præge verden i en bæredygtig retning. Alle målene er vigtige - GLOBUS har dog særligt fokus på mål 12 (Ansvarlig forbrug og produktion), 13 (Klimaindsats) og 15 (Livet på land). GLOBUS handler om at få Verdensmålene ind i FDF og bidrage til ansvarligt forbrug og at vi hjælper med at passe på vores fælles natur og klima.

https://fdf.dk/inspiration/globus/